Σύμφωνα με το N. 4610/2019 οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, μέσω των ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ (εξεταζόμενοι σε 4 μαθήματα: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας), οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές αντίστοιχες της ειδικότητάς τους, με ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού διαθέσιμων θέσεων των Σχολών:

☆ 5% των εισακτέων σε σχολές: Πολυτεχνικές, Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές, Κτηνιατρικές, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας

☆ 10% των εισακτέων στις υπόλοιπες σχολές και τμήματα Πανεπιστημίων

☆ 20% των εισακτέων στις ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ (Ανώτατες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης)

☆ 8% των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομίας

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει το ΥΠΕΘ “λαμβάνοντας υπόψη το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, το ποσοστό των θέσεων σε Σχολές και Τμήματα συναφή ή αντίστοιχα με τους τομείς των ΕΠΑΛ, αυξάνεται και διαμορφώνεται ως εξής” (N. 4610/2019, Άρθρο 214):

ΠοσοστόΤμήματα
5%Τμήματα & Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων & Πολυτεχνικών Σχολών, Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας & Γεωλογίας
10%Σχολές, Τμήματα & Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων
20%ΑΣΠΑΙΤΕ & ΑΣΤΕ

Πέραν της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν και επιπλέον δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους για την απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων.