Η πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον έναν κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Η ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης), καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.

 Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών ειδικεύονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση συστημάτων, στην πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και διαδικτυακού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων και Διαδικτύου.

Πρόγραμμα Σπουδών

Β’ τάξης

1Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2Ε
4Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+2Ε
7Αγγλικά Τομέα

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

1Προγραμματισμός Υπολογιστών*
2Δίκτυα Υπολογιστών*
3Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5Πληροφορικιακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

1Προγραμματισμός Υπολογιστών*
2Δίκτυα Υπολογιστών*
3Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5Πληροφορικιακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

*με έντονα γράμματα τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις