Πρόγραμμα Σπουδών

Β’ τάξη

1Ελεύθερο Σχέδιο
2Γραμμικό Σχέδιο
3Ιστορία της Τέχνης
4Αρχές Σύνθεσης
5Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ5E
6Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας5E

Γραφικών Τεχνών

1.Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης*
2.Τεχνολογία Υλικών*
3.Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα
4.Γραφιστικές Εφαρμογές
5.Τεχνολογία Εκτυπώσεων1Θ+3Ε
6.Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων
7.Γραμματογραφία
8.Αγγλικά Ειδικότητας

Σχεδιασμού Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

1.Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2.Τεχνολογία Υλικών*
3.Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα
4.Ψηφιακή Σχεδίαση
5.Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
6.Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα
7.Αγγλικά Ειδικότητας

*με έντονα γράμματα τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις