Τίτλοι Σπουδών με την αποφοίτηση από ΕΠΑΛ

Στους αποφοίτους ΕΠΑΛ χορηγείται:

1.Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο με του Γενικού Λυκείου
2.Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας, επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών)

Επιπλέον δυνατότητες μετά την αποφοίτηση:

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ, πέραν της δυνατότητας σπουδών σε Πανεπιστήμια, μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων των ΕΠΑΛ, έχουν επιπλέον τις παρακάτω δυνατότητες:

1.Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας, διαθέτοντας πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4
2.Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε διετή Προγράμματα Σπουδών στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ, για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας επιπέδου 5
3.Με το νέο θεσμό του “Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας”, δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου, (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5
4.Συνέχιση σπουδών σε ΙΕΚ με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.
5.Επανεγγραφή στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα από τον οποίο έχει αποφοιτήσει ή στη Β’ τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.