Στο ΕΠΑΛ Τήνου είναι εγκεκριμένοι και λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς και οι αντίστοιχες ειδικότητες στη Γ’ τάξη. Σε κάθε τομέα/ειδικότητα αντιστοιχούν τα παρακάτω μαθήματα.

Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, συμβουλευτείτε τη σελίδα “Πρόγραμμα Σπουδών”.

Διοίκησης & Οικονομίας

Β’ τάξη

1Αρχές Λογιστικής3Θ+3Ε
2Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό)
7Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8Αγγλικά Τομέα

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό


Εφαρμοσμένων Τεχνών

Β’ τάξη

1Ελεύθερο Σχέδιο
2Γραμμικό Σχέδιο
3Ιστορία της Τέχνης
4Αρχές Σύνθεσης
5Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ5E
6Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας5E

Γραφικών Τεχνών

Σχεδιασμού Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων


Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Β’ τάξη

1Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)2Θ+2Ε
2Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις2Θ+3Ε
3Σχέδιο Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό & με Η/Υ2Σ/Ε (*7)
4Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
5Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά1Θ+3Ε
6Βασικά Ηλεκτρονικά1Θ+3Ε
7Αγγλικά Τομέα

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων


Μηχανολογίας

Β’ τάξη

1Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές3Θ+3Ε
2Μηχανική – Αντοχή Υλικών
3Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές2Θ+5Ε
5Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6Αγγλικά Τομέα

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Οχημάτων


Πληροφορικής

Β’ τάξη

1Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2Ε
4Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+2Ε
7Αγγλικά Τομέα

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής