Στο ΕΠΑ.Λ. Τήνου λειτουργούν οι παρακάτω τομείς:

Διοίκησης & Οικονομίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Πληροφορικής. (Οι τομείς Υγείας – Πρόνοιας και Δομικών Έργων, αν και εγκεκριμένοι, βρίσκονται υπό αναστολή).