Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο Σχολείο.