Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ τάξη: Μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και επιλογής

Β’ τάξη: 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας, 23 ώρες μαθήματα τομέα

Γ’ τάξη: 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας, 23 ώρες μαθήματα ειδικότητας

Μετά την αποφοίτηση:

☆ Απολυτήριο Λυκείου & Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Μεταλυκειακές Σπουδές

Aπόκτηση επιπλέον Επαγγελματικών Προσόντων

Παρακολουθώντας μόνο μαθήματα Τομέα & Ειδικότητας:

Ως απόφοιτος ΓΕΛ μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο ειδικότητας με εγγραφή στη Β’ τάξη

Ως απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορείς να αποκτήσεις:
– 2o πτυχίο Ειδικότητας ίδιου τομέα με εγγραφή στη Γ’ τάξη
– 2ο πτυχίο Ειδικότητας διαφορετικού Τομέα με εγγραφή στη Β’ τάξη