Επαγγελματικό Λύκειο Τήνου
Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Επαναλειτουργία Λυκείων από 12/4 - Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) και διαδικασία

Στη σελίδα Επαναλειτουργία Λυκείων απο 12/4 - Self test και διαδικασία θα δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διενέργειας των self test και τη λειτουργία του σχολείου.

Επίσης στη σελίδα ερωτήσεις και απαντήσεις μπορείτε να δείτε σε χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών:

☆ Α' Τάξη: Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής

☆ B' Τάξη: 12 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 23 ώρες Μαθήματα Τομέα

☆ Γ' Τάξη: 12 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 23 ώρες Μαθήματα Ειδικότητας

Επιπλέον, παρακολουθώντας ΜΟΝΟ μαθήματα Τομέα & Ειδικότητας:

Ως απόφοιτος ΓΕΛ μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο ειδικότητας με εγγραφή στη Β' τάξη

Ως απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορείς να αποκτήσεις:
- 2o πτυχίο Ειδικότητας ίδιου τομέα με εγγραφή στη Γ' τάξη
- 2ο πτυχίο Ειδικότητας διαφορετικού Τομέα με εγγραφή στη Β' τάξη

Μετά την αποφοίτηση:

☆ Απολυτήριο Λυκείου & Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Μεταλυκειακές Σπουδές

Aπόκτηση επιπλέον Επαγγελματικών Προσόντων