Επαγγελματικό Λύκειο Τήνου
Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση από 9/11

Στη σελίδα Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση θα δείτε οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης και την διεύθυνση της ηλεκτρονικής τάξης κάθε εκπαιδευτικού.

Οι εκπαιδευτικοί θα σας περιμένουν στις ηλεκτρονικές τους τάξεις σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος.

Για ευκολία, από το ωρολόγιο πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο όνομα του καθηγητή μπαίνετε κατευθείαν στην ηλεκτρονική του τάξη.

Πρόγραμμα Σπουδών:

☆ Α' Τάξη: Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής

☆ B' Τάξη: 12 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 23 ώρες Μαθήματα Τομέα

☆ Γ' Τάξη: 12 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 23 ώρες Μαθήματα Ειδικότητας

Επιπλέον, παρακολουθώντας ΜΟΝΟ μαθήματα Τομέα & Ειδικότητας:

Ως απόφοιτος ΓΕΛ μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο ειδικότητας με εγγραφή στη Β' τάξη

Ως απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορείς να αποκτήσεις:
- 2o πτυχίο Ειδικότητας ίδιου τομέα με εγγραφή στη Γ' τάξη
- 2ο πτυχίο Ειδικότητας διαφορετικού Τομέα με εγγραφή στη Β' τάξη

Μετά την αποφοίτηση:

☆ Απολυτήριο Λυκείου & Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Μεταλυκειακές Σπουδές

Aπόκτηση επιπλέον Επαγγελματικών Προσόντων