Επαγγελματικό Λύκειο Τήνου
Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Παλαιότερες ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Σπουδών:

☆ Α' Τάξη: Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής

☆ B' Τάξη: 12 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 23 ώρες Μαθήματα Τομέα

☆ Γ' Τάξη: 12 ώρες Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 23 ώρες Μαθήματα Ειδικότητας

Παρακολουθώντας ΜΟΝΟ μαθήματα Τομέα/Ειδικότητας:

Ως απόφοιτος ΓΕΛ μπορείς να αποκτήσεις πτυχίο ειδικότητας με εγγραφή στη Β' τάξη

Ως απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορείς να αποκτήσεις 2o πτυχίο Ειδικότητας ίδιου τομέα με εγγραφή στη Γ' τάξη ή 2ο πτυχίο Ειδικότητας διαφορετικού Τομέα με εγγραφή στη Β'

Μετά την αποφοίτηση:

☆ Απολυτήριο Λυκείου & Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Μεταλυκειακές Σπουδές

Aπόκτηση επιπλέον Επαγγελματικών Προσόντων